Výzva pre žiadateľov o podporu pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 11.09.2018 výzvu pre žiadateľov o  podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019. Predmetom žiadosti je:

1.nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína,

2.investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód),

3.investície do označovania nových korkových alebo sklenených uzáverov vína s chráneným označením pôvodu výrazom „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratkou „D. S. C.“.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt robenie vína

Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.10.2018

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)