Výzva „V základnej škole úspešnejší“ opäť vyhlásená!!!

Zvýšenie inkluzívnosti!  Rovnaký prístup ku každému! Zvýšenie finančného ohodnotenia!

Cieľom výzvy je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom vytvorenia nového pracovného miesta na pozície Pedagogický asistent, Inkluzívny tím (školský psychológ, špeciálny/sociálny pedagóg), Asistent učiteľa. 

Oprávnené výdavky:

1. Štandardná stupnica jednotkových nákladov na novovytvorené pracovné miesto pedagogického asistenta = 1 005 €/mesačne

2. Štandardná stupnica jednotkových nákladov na novovytvorené miesto inkluzívneho tímu:

  • Školský psychológ = 1 235 €/mesačne
  • Špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg = 1 440 €/mesačne

3. Štandardná stupnica jednotkových nákladov na novovytvorené pracovné miesto asistenta učiteľa = 966 €/mesačne

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17.01.2019

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 18.02.2019

Minimálna výška príspevku na projekt je 9 342 €

Maximálna výška príspevku na projekt je 424 440 €

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)