Nadácia COOP Jednota

  • CIEĽ : zámerom Nadácie COOP Jednota je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska. Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.

  • AKO SA ZAPOJIŤ
    O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár žiadosti s popisom projektu do COOP Jednoty v príslušnom regióne od 1. februára do 31. marca 2019.
    Výška finančného grantu: 6 000 €

Typy podporovaných aktivít:
Drobné stavby – komunitné záhrady
Grilovacie altánky a prístrešk
Lavičky a iný mestský mobilár
Výstavba autobusových zastávok
Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
Outdoorové športové ihriská a detské ihriská
Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
Súťaže vo varení – príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
Výsadba a údržba zelene – budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest

Viac informácií na stránke COOP Jednota

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)