Sociálny inovátor

Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Víťaz alebo víťazka môže získať grant až do výšky 20 000 eur. Zároveň prejde  šesťmesačným akceleračným programom, v ktorom bude spolupracovať so svetovými expertmi, biznis koučmi a lídrami z prostredia  Swiss Re – jednej z hlavných svetových zaisťovní.

Koho hľadáme?

Hľadáme sociálnych inovátorov zo Slovenska, ktorí majú nápad na riešenie spoločenského problému alebo sú v prvých fázach realizácie svojho nápadu. Podporujeme inovatívne nápady, ktoré riešia problémy v jednej z oblasti:

 • Udržateľnosť životného prostredia, (Environmental Sustainability),
 • Klíma a smart poľnohospodárstvo (Climate-Smart Agriculture),
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti (Access to Health),
 • Ekonomická inklúzia (Economic Inclusion through innovation for societal resilience to any region in Slovakia).

Inovátori môžu pracovať už v existujúcej organizácii alebo firme alebo môžu byť iba súčasťou neformálnej skupiny.

Čo získate?

Víťaz alebo víťazka získajú:

 • 5 000 eur grant na začiatku programu,
 • 15 000 eur grant po presvedčení poroty o kvalitnom biznis pláne na záver programu,
 • Účasť v 6-mesačnom akceleračnom programe,
 • Skúsených mentorov, biznis koučov, ktorí pomôžu s definovaním zákazníckych potrieb a vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,
 • Nástroje na sledovanie dopadu a monitorovanie progresu,
 • Pomoc rásť profesionálne, aj osobnostne.

Ako sa prihlásiť

Prihláška musí byť vyplnená v angličtine. Prihlásiť sa môžete registráciou a vyplnením tohto online formulára: Identification – Swiss Re Foundation. Top 3 kandidáti budú pohovorovaní online v anglickom jazyku. Výsledkom pohovorov bude finálny výherca programu.

Kritériá postupu

 • Potenciál pozitívneho dopadu – rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný;
 • Dosah (kvantitatívny rozmer) – potenciál šíriteľnosti riešenia;
 • Inovatívnosť – novým spôsobom pristupuje k riešeniu problému;
 • Zrealizovateľnosť – potenciál inovátora, individuálny vklad.

Cyklus programu

Akceleračný program obsahuje:

 1. Modul (3 dni), výsledkom je pripravený tím na spoluprácu:
 • Spoznanie tímu,
 • Stanovenie cieľov,
 • Nastavenie nástrojov na spoluprácu.

2. Modul (5 dní), výsledkom je vytvorený biznis model:

 • Stretnutia so stakeholdermi,
 • Porozumenie problému,
 • Návrhy na prototyp,
 • Draft biznis modelu.

3. Modul (3 dni), výsledkom je presvedčená porota:

 • Prezentácia pred porotou,
 • Plán s ďalšími krokmi.

4. Modul (2 dni), výsledkom je implementácia biznis modelu:

 • Vyhodnotenie dopadu,
 • Zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Kapacitne je potrebné si v rámci 6-mesačného akceleračného programu vyčleniť 13 plných dní. Medzi jednotlivými modulmi strávi tím 3 až 4 hodiny za týždeň prácou v tíme.

Časový plán

15. apríl – 14. máj 2021
Prihlasovanie projektov do programu

17. máj – 28. máj 2021
Hodnotenie a shortlistovanie projektov

31. máj – 11. jún 2021
Finálny výber inovátorov

18. jún 2021
Vyhlásenie výsledkov

september 2021 – marec 2022
6-mesačný akceleračný program

apríl 2022 – september 2022
Monitoring a sledovanie dopadu

Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Víťaz alebo víťazka môže získať grant až do výšky 20 000 eur.

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)