Dotazníkový prieskum

Obce zo Združenia Mikroregiónu Machnáč-Inovecktorého súčasťou sú obce Bobot, Dubodiel, Horňany, Motešice, Neporadza, Petrova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice a Veľká Hradná, majú na svojich stránkach uverejnené dotazníky pre tvorbu rozvojového strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), ktorý je dôležitým a nevyhnutným dokumentom pre ďalší rozvoj obce.
Dotazník slúži na to, aby sumarizoval požiadavky obyvateľov pri ďalšom rozvoji nášho regiónu a preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka pre Vašu obec. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené.
Dotazník je anonymný.
Vypĺňajte prosím len, ak ste obyvateľom danej obce.
Ďakujeme za účasť.
Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)