Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Otvorená

29.9.2023

 1. do 30.11.2023
 2. do 30.1.2024
 3. do 1.4.2024
73 906 822 €

 

 • Poskytnutie zálohovej platby
 • Predfinancovanie
 • Priebežná platba

Oprávnení žiadatelia:

 1. obec,
 2. právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,
 3. združenie právnických osôb uvedených v písm. A. a B:
  • združenie obcí podľa písm. A,
  • združenie právnických osôb podľa písm. B,
  • združenie obcí podľa písm. A a právnických osôb podľa písm. B.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnené aktivity:

 • budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO,
 • budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO,
 • budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO,
 • výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)