ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L)

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Názov: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Termín na podanie žiadosti: do 11. 12. 2023

Oprávnené obdobie:  01. 01. 2024 – 30. 11. 2024

Maximálna výška žiadanej dotácie:

 • Pre činnosť L1 – 500 000 EUR
 • Pre činnosť L2 – 200 000 EUR
 • Pre činnosť L3 – 130 000 EUR

Minimálna výška spolufinancovania:

 • obce do 2 000 obyvateľov – 1 % zo strany žiadateľa,
 • obce od 2 000 do 5 000 obyvateľov – 3 % zo strany žiadateľa,
 • obce nad 5 000 obyvateľov – 5 % zo strany žiadateľa.

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec/mesto,
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou,
 • Samosprávny kraj,
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom.

Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť v oblasti L.

Oprávnené aktivity:

 1. Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov:
  • zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
  • zateplenie/výmena strechy,
  • výmena otvorových výplní,
  • zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.
 2. Činnosť L2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov:
  • modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
  • budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov,
  • aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu.
 3. Činnosť L3: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny:
  • Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 99,99 kW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.

 

Viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)