Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

4.10.2023

Otvorená

SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+

30 814 298,00 €

 • do 30.11.2023
 • do 31.1.2024

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je v dotknutých územiach definovaných v PST kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Oprávnené územie:

 • Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske);
 • Košický kraj (okresy Košice I – IV, Košice-okolie a okres Michalovce).

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Podnikateľ- fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Podporované aktivity:

 1. Výstavba/inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE;
 2. Investície do uskladňovania elektrickej energie (možné realizovať výlučne s aktivitou 1).

 

Viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)