Monthly Archives: august 2016

Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

Visegrad FundMedzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

Budúcnosť aj s autizmom

nadacia vwNadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Všeobecné informácie

Podpora zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie /Výzva č. V PPZ 2016

Ministerstvo vnútra Základným cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.

Podpora inovácií a technologického transferu

Výskum a InoCieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2016 Typ výzvy: otvorená
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 175 000 000 EUR kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02