Monthly Archives: december 2015

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Ministerstvo životného prostredia4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania. Viac informácií

Dotácie MF SR

ministerstvo_financiíMinisterstvo financií SR opäť predloží výzvu na žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 a to v dňoch od 1. januára do 31. marca 2016.

Projekty v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Ministerstvo vnútraPodpora aktivít v oblasti prevencie kriminality.  Cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.